Gå til hovedindhold

Fakta: CO2-udledninger og de tre scopes

CO2-udledninger inddeles efter tre forskellige typer af udledninger. Læs her om scope 1, 2 og 3, og hvad de dækker over.

Nærbillede af en mobiltelefon, der ligger i hånden på en person klædt i mørkt jakkesæt og slips. Over telefonen sværer hvide ikoner som et blad, en vindmølle, en skraldebøtte med genbrugstegnet.
 • Læs op

Indhold

  CO2-udledninger inddeles i følge den internationale standard GHG-protokollen under tre forskellige typer af udledninger (emissioner). De refereres til som scope 1, 2 og 3.

  GHG-protokollen er den førende internationale standard for, hvordan CO2-udledninger og udledninger fra andre drivhusgasser måles og rapporteres som CO2-ækvivalenter (CO2e).

  Scope 1 – direkte udledninger

  Scope 1 er de direkte udledninger fra aktiviteter, som jeres virksomhed selv kontrollerer.

  Det er altså emissioner fra egne køretøjer og egne anlæg til varme- og energiproduktion, fx naturgasanlæg.

  Scope 2 – indirekte udledninger fra forsyning

  Scope 2 er de indirekte udledninger fra forsynet energi, fx elektricitet og fjernvarme.

  Udledningen i scope 2 sker et andet sted, fx på jeres lokale kraftvarme- eller fjernvarmeværk.

  Scope 3 – indirekte udledninger fra værdikæden

  Scope 3 er de indirekte udledninger fra virksomhedens værdikæder.

  Scope 3-emissioner kan enten være ”upstream”, det vil sige før virksomhedens placering i værdikæden (fx varer og services, som I indkøber), eller ”downstream” dvs. efter virksomhedens placering i værdikæden (fx jeres kunders brug af jeres services eller produkter).

  Scope 3, der også er sværest at gå til, når CO2-regnskabet skal gøres op, er ofte det sted, hvor den væsentligste del af virksomhedens CO2-udledninger befinder sig.

  Scope 3 kan inddeles i 15 kategorier.

  1. Indkøbte varer og tjenesteydelser
  2. Anlægsaktiver f.eks. køb af maskiner, produktionsudstyr mv.
  3. Brændsel- og energirelaterede aktiviteter, som ikke er omfattet af Scope 1 og 2
  4. Upstream transport og distribution
  5. Affald genereret i forbindelse med aktiviteter
  6. Forretningsrejser
  7. Medarbejderpendling til arbejde
  8. Upstream leasede aktiviteter
  9. Downstream transport og distribution
  10. Forarbejdning af solgte produkter
  11. Brug af solgte produkter
  12. Behandling/bortskaffelse af solgte produkter efter endt levetid
  13. Downstream leasede aktiviteter
  14. Franchises
  15. Investeringer

  Mest relevante scope 3-kategorier

  Når en virksomhed skal udarbejde et klimaregnskab, er nogle kategorier mere relevant end andre.

  Ofte er de mest relevante scope 3-kategorier:

  • Indkøb af varer og tjenesteydelser (til drift og anlæg)
  • Indkøb af transportydelser (til og fra virksomhed)
  • Medarbejderkørsel (tjenestekørsel i medarbejders køretøj)
  • Det anbefales, at hver enkelt virksomhed screener kategorierne for at vælge de mest relevante, som virksomheden kan indarbejde med mere detaljeret data.

  Læs mere om emnet

  Samarbejde med store virksomheder og offentlige institutioner

  Mange SMV’er er underleverandører til store virksomheder eller til institutioner inden for det offentlige. Hvis din virksomhed vil være konkurrencedygtig på dette område, er I nødt til at sætte jer ind i, hvilke krav, I skal leve op til.

  Lav beregninger med Klimakompasset til dit klimaregnskab

  Lav CO2-beregninger til dit klimaregnskab med Klimakompasset. Få hjælp til, hvilke data, du skal bruge til at at lave beregningerne med.

  Guide: CO2-udledning fra transport – sådan skærer din virksomhed ned

  Transport udgør en betragtelig post i CO2-regnskabet hos mange virksomheder. Men der er gode muligheder for at reducere op til en hel del på området – endda ofte med økonomiske gevinster som sideeffekt. Læs her om, hvad din virksomhed kan gøre, for at skære ned på CO2-udledningen fra transport.

  Vil du have mere viden til din grønne omstilling?