Gå til hovedindhold

Om Ressource City

Omdrejningspunkt for virksomheders grønne omstilling

I Ressource City har vi fokus på at hjælpe virksomhederne i Næstved Kommune med den grønne omstilling. Vi arbejder på at styrke virksomhedernes kompetencer, så de kan håndtere de mange nye krav og drage fordel af de mange nye muligheder.

Ressource City omsætter viden om grøn omstilling til værdi for virksomheder i Næstved Kommune. Gennem regionale, nationale og internationale netværk inden for cirkulær økonomi opnår vi adgang til viden og erfaringer, som vi anvender i vores arbejde med Næstved-virksomhederne.

Vi har et stort netværk af lokale samarbejdspartnere, og vi arbejder for at styrke samarbejde og vidensdeling mellem virksomhederne med henblik på at fremme cirkulær økonomi. På denne måde er Ressource City omdrejningspunkt for grøn omstilling i Næstved Kommune.

Sådan arbejder vi i Ressource City

Virksomhedsforløb og kompetenceudvikling

I Ressource City arbejder vi ud fra et princip om at møde virksomhederne på det niveau, den enkelte virksomhed befinder sig på hvad angår motivation for grøn omstilling. Vi identificerer virksomhedens individuelle muligheder og behov fra et grønt omstillingsperspektiv, og inspirerer og vejleder derfra til, hvordan virksomheden kommer videre.

Netværk og samarbejde

Gennem netværk oplever Ressource City gensidig videns- og erfaringsudveksling samt initiativer til nye, frugtbare samarbejder til fordel for virksomheder i Næstved Kommune. I netværk og samarbejder styrker Ressource City desuden fortællingen om Næstved Kommune og virksomhederne i kommunen som førende inden for grøn omstilling og cirkulær økonomi.

Ressource City arbejder aktivt med at fremme grøn omstilling og cirkulær økonomi ved at matche Næstvedvirksomheder med potentielle samarbejdspartnere (kunder, leverandører og aftagere).

Vidensindsamling og vidensdeling

Ressource City holder sig ajour med den nyeste viden gennem bl.a. projektdeltagelse, partnerskaber og andre samarbejder samt videns- og informationssøgning, eksterne fagarrangementer mv.

Ressource City er videns- og samarbejdspartner med bl.a. Næstved Erhverv, WE BUILD DENMARK, Erhvervshus Sjælland, Zealand, Kalundborg Symbiose og RUC.

Få mere viden om Ressource City

Projekter i Ressource City

Gennem projekter videreformidler Ressource City sin viden i et større forum samt indsamler ny viden og erfaring, og bidrager til at Næstved kan være førende på cirkulær økonomi og grøn omstilling i SMV´er.

Ressource Citys projektdeltagelse vil ofte give virksomhederne:

- kompetenceudvikling til grøn omstilling, fx hvordan man udarbejder klimaregnskaber
- hjælp til udvikling af grønne forretningskoncepter og udvikling og test af nye produkter og services
- økonomisk tilskud til maskiner, udstyr, test og private rådgivere.

Projekter