Gå til hovedindhold

Cirkulær værdikædeanalyse viste vej til nye indtægter samt reduktion af udledning og spild

En virksomhed gik på jagt efter muligheder for at reducere CO2-udledninger i sin forretning med cirkulær værdikædeanalyse, og opdagede et nyt forretningsområde og øgede indtægter.

 • Læs op

Indhold

  En virksomhed, der lever af at håndtere affald, har anvendt cirkulær værdikædeanalyse til at identificere optimeringspotentialer i processen med at håndtere affaldet.

  Virksomheden ønskede at identificere, hvor der kunne være muligheder for at reducere CO2-udledninger.

  Konklusionerne fra den cirkulære værdikædeanalyse har ført til, at virksomheden nu har udvidet sit forretningsområde.

  Oprindelig ordning: Alt brændbart brændes

  Virksomheden henter affaldet hos kunder eller kunderne afleverer det selv på én af virksomhedens materialepladser. Her sorterer virksomheden det, og sender det videre i systemet.

  Efter den oprindelige ordning sorterede virksomheden affaldet i brændbart, jern og ikke brændbart.

  Alle materialer, der kunne brændes, blev delt ned i mindre stykker og kørt til affaldsforbrændingen. Jern blev solgt til en skrothandler, og det ikke-brændbare kørtes til deponi.

  Screening med cirkulære faktorer

  Ved en screening af flowet med cirkulære faktorer, blev de processer identificeret, som udleder CO2 og bruger energi.

  Screeningen tydeliggjorde, at flowet ikke genererer nyt affald.

  Det blev identificeret, at der foruden jernet, der allerede blev recirkuleret, fandtes potentielle, cirkulérbare ressourcer i gruppen af brændbare materialer.

  Flow for brændbart affald efter oprindelig ordning

  På baggrund af konklusionen om potentiale i den del af affaldet, der vedrører materialer fra den brændbare fraktion, gik virksomheden et spadestik dybere med undersøgelser af det brændbare affald.

  Med opdeling af flowet i enkeltdele kunne virksomheden udføre konkrete beregninger på CO2-udledninger, energiforbruget og økonomien på hver proces-del. Dermed kunne virksomheden lægge det hele sammen og få et reelt overblik over de cirkulære faktorer sammenholdt med økonomien i dem.

  Grafikken nedenfor viser flowet for den brændbare del af det affald, virksomheden håndterer, efter den oprindelige ordning.

  Cirkulær ordning: Potentiale i træ og plast

  En nærmere undersøgelse af den brændbare fraktion afslørede, at det blandt andet indeholdt anvendeligt træ samt at det var muligt at frasortere plastik. Begge dele er der et marked for afsætning af i dag.

  Virksomheden opstillede nu et nyt scenarie for flowet af brændbart affald, hvor brugbart træ samt plast sorteres fra det brændbare og sælges.

  Efter den nye ordning bundtes træ og hentes af en byggemarkedskæde, der sælger det videre til brug i byggebranchen. I denne proces anvendes kun manuel kraft, så her spares energi til neddeling.

  Plast sorteres yderligere efter type, neddeles og hentes af virksomheder, der fremstiller produkter af genbrugsplast.

  På grafikken nedenfor ser du flowet for brændbart affald efter den nye ordning, hvor en del af det brændbare materiale går tilbage i kredsløb.

  Den cirkulære løsning efterlader et nyt regnskab. Sammenlignet med regnskabet fra den gamle ordning ses reduktioner CO2-udledninger og energiforbrug, og flere ressourcer kommer tilbage i kredsløb. Desuden er der reduktioner i udgifter og nye indtægter.

  På denne baggrund har virksomheden besluttet at investere i et nyt anlæg til sortering og neddeling af plast.

  Vil du have mere viden til din grønne omstilling?