Gå til hovedindhold

Brug cirkulær værdikædeanalyse til grøn omstilling

Cirkulær værdikædeanalyse er en metode til at få overblik over mulighederne for grøn forretningsudvikling. Alle virksomheder bør indtænke cirkulære værdikæder i deres forretningsplan, hvis de ønsker at være konkurrencedygtige i fremtiden. Læs her, hvordan det hænger sammen og hvordan du griber cirkulær værdikædeanalyse an.

Tegning af en dame, der snakker i telefon ved et pakkebord og en gaffeltruck med kasser på gaflen, der er ved at læsse en gul lastbil og en kran, der flytter en container. Tegningen skal illustrere en klassisk værdikæde
 • Læs op

Indhold

  Cirkulære værdikædeanalyser giver din virksomhed overblik over mulighederne for at forbedre værdikæder i en cirkulær retning.

  I en cirkulær værdikæde tilstræber man at få ressourcerne, fx materialer, affald og energi, tilbage i et kredsløb. Fx kan affald og restprodukter udnyttes i anden produktion. Og overskudsvarme bliver ledt hen, hvor andre kan udnytte den.

  I de tilfælde, hvor det ikke er muligt at få ressourcer tilbage i et kredsløb, søger man i den cirkulære værdikædeanalyse efter muligheder for at reducere behovet. Det kan fx være behovet for at bruge diesel ved transport.

  Med analyser, som fokuserer på cirkulær værdikæde, kan din virksomhed kort fortalt se sit eget nuværende forbrug af ressourcer og energi, udledning af CO2, generering af affald, og de udgifter, der er forbundet med det.

  På den baggrund kan I lægge strategier for konkrete tiltag til cirkulær omstilling. Og når I har implementeret tiltag, kan I beregne gevinsterne.

  Viser vej til reduktioner og nye forretningsmuligheder

  Når en virksomheds ressourcer går tilbage i kredsløb og energi spares, vil det medføre reduktioner i virksomhedens CO2-udledninger.

  Ved at indtænke cirkulære principper er der altså ofte både penge at hente, ressourcer at spare og CO2 at reducere.

  Med cirkulær værdikædeanalyse kan en virksomhed ofte opdage nye forretningsmuligheder, den ikke havde blik for, da man tænkte forretningen i en lineær retning

  Der er dermed dobbelt gevinst for en virksomhed ved at foretage en cirkulær værdikædeanalyse.

  Alle virksomheder bør tænke cirkulært i fremtiden

  Alle virksomheder skal indtænke cirkulære værdikæder i deres forretningsplan, hvis de ønsker at være konkurrencedygtige i fremtiden.

  Omlægning fra lineær til cirkulær økonomi er en nødvendig opgave. Ny lovgivning baseret på bl.a. regeringens handlingsplan for cirkulær økonomi med udvidede krav til affaldshåndtering i den nyeste affaldsbekendtgørelse, det udvidede producentansvar for emballage og CO2-afgifter.

  Cirkulære værdikædeanalyser sikrer, at virksomheden får øje på alle udfordringer og forbedringsmuligheder. Samtidigt hjælper det til at identificere nye forretningspotentialer og indtægtsmuligheder.

  Sådan laver du cirkulær værdikædeanalyse

  I en cirkulær værdikædeanalyse screener man et virksomhedsflow for de cirkulære faktorer. I fire trin får du en introduktion til, hvordan du kan arbejde med cirkulær værdikædeanalyse.

  Cirkulær værdikædeanalyse viste vej til nye indtægter samt reduktion af udledning og spild

  En virksomhed gik på jagt efter muligheder for at reducere CO2-udledninger i sin forretning med cirkulær værdikædeanalyse, og opdagede et nyt forretningsområde og øgede indtægter.

  Vil du have mere viden til din grønne omstilling?