Gå til hovedindhold
Afsluttet projekt

Projekt Mærk Næstved - Bæredygtig Grøn Byudvikling

Projekt Mærk Næstved – Bæredygtig Grøn Byudvikling er et EU-regionalfondsprojekt med en EU-finansiering på 8 millioner kroner. Projektet har fire indsatsområder, der er fordelt på to delprojekter. Delprojekt 1 dækker over Innovative SMV’er og delprojekt 2 dækker over yderligere to delprojekter: Innovative affaldsløsninger og Energireduktion i fjernvarme og offentlige bygninger.

 • Læs op

Indhold

  Bæredygtig Grøn Byudvikling har hjulpet små og mellemstore virksomheder ved at fremme innovative og bæredygtige løsninger. Samtidig har projektet arbejdet med affaldsforebyggelse og -håndtering ved brug af innovative affaldsløsninger i Næstved midtby. Derudover har Bæredygtig Grøn Byudvikling arbejdet målrettet med energireduktion og -effektivisering i offentlige bygninger i Næstved og bedre energiudnyttelse hos offentlige og private fjernvarmeforbrugere.

  Resultater for projekt Bæredygtig Grøn Byudvikling

  Torsdag den 29. april 2021 blev projekt Bæredygtig Grøn Byudvikling afrundet med en virtuel konference.

  På konferencen blev resultaterne fra de forskellige delprojekter præsenteret, der blev afholdt en workshop med fokus på hvert af fire indsatsområder. Se optagelsen af konferencen med oplæg om grøn byplanlægning og præsentation af projektets resultater. Bemærk at videoen åbner i Vimeo.

  Se optagelse af konferencen på Vimeo
  Bæredygtig Byudvikling i Danmark og Norden af Rune Veile, arkitekt og partner, URBAN POWER
  Resultater for projektet af Anette Moss, projektleder, Bæredygtig Grøn Byudvikling
  Hvor Kom Vi Fra? Om Næstved Kommunes Bymidtestrategi af Thore Rytter Klitgaard, arkitekt og chefkonsulent i Næstved Kommune

  Resultater fra delprojekterne og workshops

  Projekt Mærk Næstved – Bæredygtig Grøn Byudvikling understøtter udviklingen af små og mellemstore virksomheder (SMV’er), særligt inden for bygge- og anlægssektoren i Næstved. For at skabe et grønnere Næstved og Danmark har projektet hjulpet med at fremme innovative løsninger for en bedre ressourceudnyttelse af affald og biprodukter. Vores fokus har især været genanvendelse og optimering af affald fra byggeriet.

  Med håndteringen af store mængder affald og fokusset på miljøvenligt og bæredygtigt byggeri, besidder bygge- og anlægsbranchen et stort udviklingspotentiale. Med de gode erfaringer og netværk inden for bl.a. genbrug af glas har projektet gennem Ressource City hjulpet med at skabe nye forretningsmuligheder og innovation inden for grønne løsninger i byggeriet.

  Værdiskabelse for virksomheder

  Projektet har taget udgangspunkt i virksomhedens behov, herunder den grønne og økonomiske vækst samt virksomhedens brug af ressourcer.

  Fordi bæredygtig anvendelse af materialer og affald fra egen virksomhed skaber økonomisk vækst og værdi til egen og andres virksomheder.

  Bæredygtig Grøn Byudvikling har igennem projektet samarbejdet med syv små og mellemstore virksomheder i Region Sjælland.

  Samarbejde mellem projektet og virksomhederne

  Bæredygtig Grøn Byudvikling arbejder målrettet sammen med innovative små og mellemstore virksomheder, der på smart og nytænkende vis udvikler løsninger for ressourceforbrug, genbrug, genanvendelse og nyttiggørelse af affald.

  Præsentationer fra afslutningskonferencen

  AffaldPlus og Bæredygtig Grøn Byudvikling af Henrik Wejdling, udviklingskonsulent, AffaldPlus
  Om Potentialer for Cirkulær Økonomi På Maglemølle af Sidsel Sander og Lars Bruun Overgaard, Zealand

  Hvordan kan vi, ved brug af innovative affaldsløsninger, skabe mere attraktive baggårde, reducere gener fra skadedyr og mindske mængden af tung trafik i bymidten? Det spørgsmål satte Næstved Kommune sig for at undersøge som en del af projekt Bæredygtig Grøn Byudvikling.

  Denne kogebog skitserer, hvordan en nedgravet affaldsløsning kan anlægges, og hvilke overvejelser man skal gøre sig for at sikre et godt resultat, til glæde for borgerne og virksomheder.

  Affaldskogebogen - Opskriften på en god affaldsløsning til jeres bymidte

  Opskriften er udviklet på baggrund af projektet Bæredygtig Grøn Byudvikling, der blandt andet har arbejdet med affaldsforebyggelse- og håndtering. Som en del af projektet er der blevet anlagt en innovativ affaldsløsning, en såkaldt affaldsø, i Næstved bymidte. Målet med affaldsøen er at skabe rammer for mere attraktive baggårde, reducere gener fra skadedyr og mindske mængden og støjen fra tung trafik i bymidten. Samtidig bliver udledningen af CO2 nedbragt.

  Denne kogebog præsenterer, i sammenhæng med filmen ”Affaldskogebogen”, Næstved Kommunes idé med en affaldsø.

  Kogebogen tager udgangspunkt i affaldsøen ved Dania, i Næstved bymidte, men skal ses som inspiration til andre byer, der vil have glæde af de resultater, forsøget har skabt. Undervejs gives der tips og inspiration til at tilpasse løsningen til din by eller kommunes behov og udfordringer.

  Film om affaldsøen

  Denne video om affaldsøen er et visuelt supplement til den mere detaljerede affaldskogebog, som du kan læse ovenover.

  I filmen møder vi Thomas, der bor i bymidten. Vi følger Thomas og hvordan han, sammen med sine naboer, bliver inddraget i processen omkring den nedgravede affaldsø.

  Se film om affaldsøen på YouTube

  Den gode dialog

  I forbindelse med anlæggelsen af pilotprojektet med en affaldsø i Næstved bymidte, har der været stort fokus på at inddrage deltagerne og sikre en god dialog. Både i opstartsfasen og i den videre drift.

  Som en del af dette, blev der udarbejdet en guide, der forklarer hvordan og hvorfor affaldet skal sorteres. Guiden blev udleveret sammen med adgangskortene til containerne og en invitation til åbningen af affaldsøen.

  Download guiden Ja tak til dit affald - og mindre CO2

  Præsentationer fra afslutningskonferencen

  Hvorfor er en affaldsø en god idé? af Søren Nielsen, styregruppeformand og teamleder, Næstved Kommune
  Innovative Affaldsløsninger: Samarbejde med DTU og Studerende af Martin Jensen, forsknings- og udviklingssupport, DTU
  Bæredygtig Grøn Byudvikling: Affaldet ud af baggårdene af Mads Jensen, Seniorkonsulent, joca A/S

  Projekt Mærk Næstved – Bæredygtig Grøn Byudvikling har arbejdet målrettet med energireduktion og –effektiviseringer i bygninger i Næstved. Dette er sket gennem afprøvning af nye metoder og teknologi i kommunale bygninger.

  For at sikre bedre energiudnyttelse hos offentlige og private fjernvarmeforbrugere, har Bæredygtig Grøn Byudvikling iværksat konkrete initiativer og kampagner ved brug af nye teknologier. Vi har fokuseret primært på de ukomplicerede løsninger i forhold til en umiddelbar energibesparelse og direkte CO2-reduktion.

  Læs artiklen Isoleringsprodukter ser ind i fremtiden her

  Præsentationer fra afslutningskonferencen

  Kommunens bygninger skal da genbruges af Simon Vigsø, bygningskonstruktør, Næstved Kommune
  Energireduktion i Næstved Fjernvarme af Jens Andersen, direktør, Næstved Fjernvarme
  Registrering af eksisterende bygninger af Mads Oggesen, Zealand
  LCA analyser af forskellige fremtidsscenarier af Morten Lolk, Zealand

  Synergien mellem delprojekterne

  Projektet er delt op i to delprojekter, hvor delprojekt 1 dækker over Innovative SMV’er og delprojekt 2 dækker over yderligere to delprojekter: Innovative affaldsløsninger og Innovativ energireduktion.

  Synergien mellem delprojekterne bliver synlig i takt med, at Næstved Kommune oparbejder og nyttiggør den indhentede data om tilgængelige affaldsmængder- og arter, samt planlagte renoverings- og anlægsarbejder. Hertil kan lokale bygge- og anlægsvirksomheder spille ind med nye og bæredygtige grønne løsninger samt udvikling af nye forretningsområder. Det er bl.a. gennem denne synergi, at de tilsigtede effekter opnås i udviklingsprojektet.

  Fakta om projektet

  Projektperiode

  Projektet med dets delprojekter løber samlet set i perioden 2018-21

  Se Ressource Citys andre projekter