Gå til hovedindhold

Strategi 2023 - 2026

Ressource Citys strategi 2023-26 understøtter Næstved Byråds vision om at være ledende på cirkulær økonomi.

Kvinde i hvidt tøj og med hvid baggrund skriver sorte tegn og streger med sort tusch på en gennemsigtig plade
 • Læs op

Indhold

  Virksomhederne har i dag mere end nogen sinde brug for grøn omstilling i en virkelighed, hvor de er presset fra mange kanter af såvel en global energi- og forsyningskrise som stigende krav til CO2-registrering i klimaregnskab og flere CO2-afgifter samt krav om øget genanvendelse.

  Ressource Citys strategi 2023-26 taler ind i at understøtte virksomhederne i denne situation.

  Ressource Citys strategi understøtter Næstved Byråds vision om at være ledende på cirkulær økonomi og genanvendelse, og taler ind i den kommende erhvervsstrategi hvad angår temaet Grøn Omstilling.

  Gennem Ressource Citys arbejde med CO2-reduktioner i virksomhederne i Næstved, bidrager Ressource Citys strategi desuden til Næstved Kommunes klimaplan om reduktion af CO2-udledningen på 70% i 2030 i kommunen som geografi.

  Førende på erhverv og bæredygtighed

  Næstved Kommune er med afsæt i Glasklyngen ledende på cirkulær økonomi og genanvendelse. Den styrkeposition udbygges. Næstveds stærke tradition for handel og håndværk suppleres med nye og grønne virksomheder. I Næstved Kommune forenes klimabevidste valg med solide forretningsmuligheder.

  Ressource Citys vision

  Ressource City vil bidrage til, at Næstved Kommune med afsæt i Glasklyngen bliver ledende på cirkulær økonomi og genanvendelse.

  Strategisk mål

  Med udgangspunkt i Næstved Byråds vision at understøtte en grøn omstilling af virksomhederne i Næstved Kommune.

  Sådan når vi målet

  Tre delmål skal gennem strategiperioden lede Ressource City mod det strategiske mål.

  1. Ressource City vil møde virksomheder i Næstved Kommune 1:1 og styrke virksomhedernes kompetencer til at håndtere den grønne omstillingskrav og muligheder.
  2. Ressource City vil etablere virksomhedsnetværk i Næstved Kommune med henblik på at styrke samarbejdet og vidensdelingen virksomhederne imellem om den grønne omstilling.
  3. Ressource City vil holde sig ajour med den nyeste viden inden for den del af den grønne omstilling, der er relevant for virksomhederne i Næstved Kommune.

  Ressource City arbejder med udgangspunkt i årligt definerede KPI’er og
  handlingsplaner samt et tema, der sætter særligt fokus på et aktuelt emne.

  Ressource City og FNs verdensmål

  Ressource Citys arbejde taler ind i FNs verdensmål nr. 7, 9, 12, 13 og 17. Verdensmålene afspejles i Ressource Citys årlige handleplaner.

  Delmål nr. 7. b.1. Investeringer i energieffektivitet som en procentdel
  af BNP og mængden af udenlandske direkte investeringer i finansiel
  overførsel til infrastruktur og teknologi til bæredygtige udvikling.

  Delmål nr. 9.4. Inden 2030 skal infrastrukturen opgraderes og industrier retrofittes for at gøre dem bæredygtige, med mere effektiv udnyttelse af ressourcer og øget brug af rene og miljøvenlige teknologier og industrielle processer. Alle lande skal handle ud fra deres respektive kapacitet

  Delmål nr. 12.5. Inden 2030 skal affaldsgenereringen væsentligt reduceres gennem forebyggelse, reduktion, genvinding og genbrug.

  Delmål nr. 12.6. Virksomheder, især store og transnationale virksomheder, skal opfordres til at benytte bæredygtig praksis og til at integrere oplysninger om bæredygtighed i deres rapporteringscyklus.

  Delmål nr. 12.7. Der skal fremmes bæredygtige offentlige
  indkøbspraksis i overensstemmelse med nationale politikker og prioriteter.

  Delmål nr. 13.2. Tiltag mod klimaforandringer skal integreres i
  nationale politikker, strategier og planlægning.

  Delmål nr. 17.17. Der skal tilskyndes og fremmes effektive offentlige partnerskaber, offentligt private partnerskaber og civilsamfundspartnerskaber, som bygger på erfaringer og ressourcestrategier fra partnerskaber.