Gå til hovedindhold

Sådan bidrager Ressource Citys arbejde til FNs verdensmål

Ressource Citys arbejde bidrager til at opfylde FNs verdensmål om bæredygtig energi; industri, innovation og infrastruktur; ansvarligt forbrug og produktion; klimaindsats samt partnerskab for handlinger.

 • Læs op

Indhold

  Bæredygtig energi – verdensmål nr. 7

  Delmål nr. 7.B.1: ”Investeringer i energieffektivitet som en procentdel af BNP og mængden af udenlandske direkte investeringer i finansiel overførsel til infrastruktur og teknologi til bæredygtige udvikling.”

  Gennem bl.a. 1-1 virksomhedsforløb med screening af el- og varmeforbrug, projekter, formidling om energibesparende støtteordninger hjælper Ressource City virksomheder i Næstved Kommune med at reducere energiforbruget. opnås ved at rådgive virksomheder om energieffektivitet og overgang til mere bæredygtige energikilder.

  Industri, innovation og infrastruktur – verdensmål nr. 9

  Delmål nr. 9.4: ”Inden 2030 skal infrastrukturen opgraderes og industrier retrofittes for at gøre dem bæredygtige, med mere effektiv udnyttelse af ressourcer og øget brug af rene og miljøvenlige teknologier og industrielle processer. Alle lande skal handle ud fra deres respektive kapacitet.”

  Ressource City understøtter kommunens virksomheder i deres arbejde med en effektiv udnyttelse af ressourcer og øget brug af rene og miljøvenlige teknologier og industrielle processer. Det sker bl.a. gennem 1:1 virksomhedsforløb med virksomhedsscreeninger og projektdeltagelse.

  Med faglige arrangementer og -inspirationsture skaber Ressource City vidensdeling af temaer inden for grøn omstilling.

  Vi arbejder på at etablere faglige netværk for virksomheder i Næstved og støtter op om mulige symbiosesamarbejder blandt virksomheder i Næstved. Og så deltager vi i samarbejder om test af nye grønne og cirkulære løsninger inden for fx byggeri.

  Ansvarligt forbrug og produktion – verdensmål nr. 12

  Delmål nr. 12.5: ”Inden 2030 skal affaldsgenereringen væsentligt reduceres gennem forebyggelse, reduktion, genvinding og genbrug.”

  12.6 Virksomheder, især store og transnationale virksomheder, skal opfordres til at benytte bæredygtig praksis og til at integrere oplysninger om bæredygtighed i deres rapporteringscyklus.

  12.7: ”Der skal fremmes bæredygtige offentlige indkøbspraksis i overensstemmelse med nationale politikker og prioriteter.”

  Ressource City arbejder på at reducere affaldsgenereringen i Næstved Kommunes virksomheder gennem bl.a. temaarrangementer, screeninger ved virksomhedsforløb.

  Vi har fx i 2023 et særligt fokus på erhvervsaffald, hvor vi gennem arrangementer, vidensdeling, virksomhedsbesøg med screeninger og vejledning støtter virksomhederne i at etablere individuelle sorteringsløsninger, der er i overensstemmelse med nye lovkrav.

  Derudover giver vi sparring til affaldsoperatører i Næstved Kommune, og arbejder med at tiltrække nye affaldsoperatører til Næstved Kommune.

  Ressource City understøtter 20 virksomheders arbejde med udarbejdelse af klimaregnskaber i samarbejde med Næstved Kommunes Center for Ejendomme, som har stillet det som krav i forbindelse med Næstved Kommunes udbud af mindre håndværksydelser.

  Klimaindsats – verdensmål nr. 13

  Delmål nr. 13.2: ”Tiltag mod klimaforandringer skal integreres i nationale politikker, strategier og planlægning.”

  Næstved Kommune er DK2020-kommune og arbejder på at udvikle og implementere en plan for reduktion af den samlede CO2-udledning i kommunen som geografi på 70% i 2030. Ressource City deltager i DK2020-arbejdet med forslag og ideer til, hvordan virksomheder kan reducere deres CO2-udledninger.

  Desuden vil Ressource City gennem sit aktive arbejde med Næstved-virksomheder bidrage med CO2-reduktionspotentialer på minimum 350 tons årligt frem mod 2030.

  Partnerskab for handling – verdensmål nr. 17

  Delmål nr. 17.17: ”Der skal tilskyndes og fremmes effektive offentlige partnerskaber, offentligt-private partnerskaber og civilsamfundspartnerskaber, som bygger på erfaringer og ressourcestrategier fra partnerskaber.”

  Ressource City arbejder løbende med at udvikle og facilitere partnerskaber mellem virksomheder og offentlige forsynings- og affaldsselskaber.

  I forbindelse med projekter og projektansøgninger samarbejder Ressource City med såvel lokale virksomheder som erhvervsfremmeaktører, uddannelsesinstitutioner, affalds- og forsyningsselskaber og kommuner. Fx deltager vi som grøn videnspartner på vegne af Næstved Kommune i et projekt, som Næstved, Køge og Vordingborgkommuner har sat i gang, for at få en klimaerhvervsskole til de tre kommuner. Og vi deltager i et undervisnings- og iværksætterprojekt sammen med lokale, gymnasiale uddannelsessteder og Remisen Næstved.