Gå til hovedindhold

Nye ansigter i Ressource City

Ressource City har fået nye medarbejdere. Forandringen tæller både ny teamleder og nye jobfunktioner.

30. sep. 2021
Collage med sort-hvide portrætfotos af de fire nye medarbejdere i Ressource City
 • Læs op

Indhold

  Gennem den senere tid er der sket en række ændringer i såvel funktionerne i Ressource City som i medarbejderstaben. Dels er der kommet ny chef og ny kommunikationsmedarbejder. Og så er den faste stab i Maglemølle 31 udvidet med en klimakoordinator og en energiplanlægger.

  De nye medarbejdere

  Klimakoordinator

  Anette Moss

  Skal sikre at CO2 udslippet i Næstved Kommunes geografi i 2030 er reduceret med 70% i forhold til 1990. For at målet nås er der behov for aktiviteter rettet både mod borgere, organisationer og virksomheder. Mange kender allerede Anettes ansigt, idet hun som projektleder på projektet Bæredygtig Grøn Byudvikling har haft sin daglige gang i Ressource City siden begyndelsen af 2018. Anette har desuden en baggrund i projektledelse og miljøplanlægning og har arbejdet med innovation og vækst på regionalt niveau.

  Teamleder

  Jette Jungsberg

  Skal samle trådene, planlægge og tænke på tværs i Team Miljø, Affald og Ressource City i Næstved Kommune. Hendes ansigt vil være at se i Ressource City til strategiske møder og arrangementer. Jette kommer fra en stilling som afdelingsleder i miljøafdelingen i Slagelse Kommune Kommune. Hun har baggrund i miljøplanlægning.

  Kommunikationsmedarbejder

  Mie V. Sloth Carlsen

  Sørger for at Ressource Citys kommunikation på bl.a. sociale medier, hjemmesider og i nyhedsbreve. Og så vil hun være en fast del af holdet ved Ressource Citys arrangementer. Mie har en baggrund med strategisk og digital kommunikation fra interesseorganisationer. Hun er uddannet inden for sundhedskommunikation og journalistik.

  Energiplanlægger

  Signe Gerdøe-Kristensen

  Skal sørge for varmeplanlægning i Næstved Kommune. Bl.a. vejleder hun borgere og bygherrer i valg af varmekilde, og myndighedsbehandler projektforslag, når områder med naturgas skal konverteres til fjernvarme. Alt sammen med det formål at mindske brugen af fossile brændsler. Signe er uddannet cand.tech.soc. (miljøplanlægger) og har i Hørsholm og Roskilde Kommuner arbejdet bredt indenfor CO2-reducerende aktiviteter og varmesamarbejder med forsyningsselskaber.

  Vi har sagt farvel til vores gode receptionist, Lene Møller, der er gået på pension.

  Daglig leder af Ressource City er fortsat Michael Elgaard.