Gå til hovedindhold

Falck arbejder med grøn omstilling på fire niveauer

Hos Falck arbejder man med grøn omstilling ved at tænke sine services på fire forskellige niveauer. Her kan du læse om, hvordan virksomheden arbejder innovativt med at mindske klimabelastningen ved kørsel og køretøjer.

 • Læs op

Indhold

  Som leverandør af sundhedsløsninger over hele verden med bl.a. patienttransport og ambulance- samt sundhedspersonalekørsel, er køretøjer og kørsel centralt for Falcks klimabelastning.

  Falck arbejder både med sundhedsdroner, der kan erstatte kørende transport, de undersøger teknologier, der kan forebygge indlæggelser og forsøger løbende at udfordre, hvordan man kan skabe mere bæredygtige leverancer og løsninger.

  ”Falcks største direkte C02-udledninger stammer fra vores flådes brændstofforbrug, og den grønne omstilling i Falck handler både om at reducere CO2-udledninger for vores eksisterende ydelser, men det handler også om at gentænke, hvordan vi leverer vores ydelser på en mere bæredygtig måde til gavn for både klimaet og dem, der har brug for vores hjælp”, fortalte Jakob Riis, Administrerende direktør i Falck, ved Ressource Citys årlige konference 25. maj 2022.

   

  Reducerer CO2 med innovation af transporten

  Falck har forpligtet sig til at reducere de direkte CO2 udledninger med 50% fra 2021 til 2030 – og det vil sige en kraftig reduktion i udledninger fra Falck’s biler, ambulancer og andre tunge køretøjer.

  Innovation inden for transportområdet er dermed en vigtig del af løsningen i Falck’s grønne omstilling.

  Der arbejdes med grøn omstilling på fire niveauer:

  • Første niveau handler om at løse den samme opgave på en mere klimanænsom måde, mens næste niveau er at finde smartere måder at løse opgaven på i de eksisterende muligheder.
  • På tredje niveau udvikler man nye teknologier til at løse opgaverne med.
  • Fjerde niveau består i at transformere hele måden, man går til problemet på.

  Det ene niveau er ikke bedre end de andre. Løsningen er at arbejde med alle fire niveauer, forklarede Jakob Riis.

  ”Vi skal bare passe på, at vi ikke tror, at grøn omstilling kun handler om at gøre dagens vanetænkning mere nænsom overfor klimaet. Vi skal også være parat til at revurdere måden vi arbejder på og sige: Hvad er det egentlig for et problem, vi er ved at løse”, sagde Jakob Riis.

   

  Første niveau: Løs samme opgave på mere klimanænsom måde

  På det første niveau løser man den samme opgave, men på en mere klimanænsom måde.

  Falck har indført en 100% el-bilspolitik i Danmark. Det betyder, at alle nye personbiler, bestilt af Falck, i fremtiden skal køre på el. Falck får også snart den første prototype på en elektrisk ambulance.

  Med beslutningen om 100% el-bilspolitik skal man finde løsninger der sikrer, at køretøjerne har strøm nok til at køre det nødvendige antal km også om vinteren.

  Der bliver løbende opsat lade-infrastruktur på Falck stationerne og i folks hjem, hvor elbilerne lader 100% op hver nat. Regionerne er ligeledes ved at opsætte lade-standere ved hospitaler. Derudover er der fokus på at udvikle logistikprogrammer, der kan tage højde for, hvad rækkevidden er på bilerne afhængig af temperaturer osv.

   

  Andet niveau: Find smartere måder at løse opgaven på

  På andet niveau finder man en smartere måde at løse opgaven på.

  Hos Falck har man haft fokus at identificere en smartere måde at løse den opgave, man i dag løser med at køre sundhedsfagligt personale ud til patienterne, og flytter ting fysisk.

  I Colombia, hvor Falck har 400.000 abonnementskunder, har virksomheden erstattet 40% af deres 1,5 millioner årlige fysiske konsultationer og visitationer med digitale interaktioner.

  Foruden at tage en stor del af klimaaftrykket fra servicen i Colombia, har ændringen betydet en voldsom produktivitetsændring. I praksis betyder det for Falck, at en læge, som før kunne køre ud til otte patienter, nu virtuelt kan behandle og konsultere et sted mellem 30 og 35 patienter om dagen.

   

  Tredje niveau: Udvikl nye teknologier til at løse opgaverne med

  På tredje niveau tager man et skridt videre, og udvikler nye teknologier til at løse opgaverne med, og her spiller droner en central del af løsningen.

  Traditionelt har Falck udført opgaver, hvor man har fragtet en patient frem og tilbage i en ambulance med et stort logistisk arbejde til følge. Fx patienter fra Ærø, der bliver fragtet i ambulance til Svendborg Sygehus for at få taget nogle prøver for derefter at blive fragtet hjem igen.

  En ny måde at løse den opgave på Ærø, og som netop nu bliver testet, er at tage prøverne på Ærø, flyve dem med drone ind til Svendborg, få analyseresultatet tilbage, og så tage handling derefter alt efter prøvens resultat.

  I fremtiden regner Falck også med at være i stand til at kunne flyve paramedicinerne i droner på grøn strøm ud til nogen af de mere afsidesliggende steder i Danmark, når der er tale om formodet mistanke om en akut situation. Paramedicineren vil kunne vurdere situationens alvor og eventuelt yde en indledende behandling, hvis det viser sig, at der er behov for at få sendt en ambulance afsted.

  Ud over at behandling vil kunne komme hurtigere ud til yderområder, så vil man kunne spare energien fra en stor ambulance samt to ambulanceføreres arbejdstid på de situationer, der viser sig ikke at være akutte.

   

  Fjerde niveau: Transformer hele måden, man går til problemet på

  På fjerde niveau ser Falck på, hvordan man kan foregribe og forebygge, så behovet slet ikke opstår.

  Hos Falck har man spurgt sig selv, om man kan forebygge, at nogle situationer går hen og bliver så akutte, at patienterne er nødt til at blive fragtet i ambulance til hospitaler frem for fx at blive behandlet derhjemme.

  En stor andel af kørslerne i Falcks ambulancer er for patienter med to-tre kroniske lidelser som diabetes og KOL. Disse patienter er meget sårbare overfor små påvirkninger så som let dehydrering, lille fejldosering af medicin eller en mindre inflammation. Men ofte går der flere dage, fra påvirkningen er sket, til den slår ud i en akut tilstand.

  De transformative ideer hos Falck kredser om udvikling af løsninger, der kan måle patienterne i døgndrift derhjemme, fx ved hjælp af en lille sensor, der kan sættes på patienternes hud.

  Ideen er, at i fremtiden kan en døgnbemandet central fx monitorere om iltmætning, temperatur og puls ser fint ud, og tage handling så snart målinger indikerer, at et problem er under opsejling. Det vil give mulighed for, at en behandler kan komme forbi patienten som del af en almindelig arbejdsdag, og give den behandling, der skal til, inden tilstanden bliver akut, og en indlæggelse er nødvendig.

  Behovet for de akutte ambulanceudkørsler vil formentlig kunne reduceres for denne patientgruppe, og patienterne vil samtidig opleve en forbedret livskvalitet, når mængden af akutte tilstande og indlæggelser falder. For hospitalerne vil dette også reducere presset på personalet gennem færre indlæggelser.

  Læs mere om Falcks tilgang til bæredygtighed på Falck.dk

  Læs andre eksempler på cirkulær økonomi