Gå til hovedindhold
Konference

Konference om Cirkulær Økonomi 2020

Ressource City har fornøjelsen af at invitere til den årlige konference om cirkulær økonomi. I 2020 er der fokus på omstillingen til cirkulær økonomi i praksis. Det overordnede spørgsmål på konferencen lyder: Hvordan omsætter vi viden og idéer til handling i omstillingen til en cirkulær økonomi?

Talere til konferencen

Andreas Mogensen, astronaut og civilingeniør
Mia Manghezi, projektudviklingsdirektør, PensionDanmark
Lars Erik Knaack, CEO, NOVENCO Building & Industry
Glasklyngen i Næstved, Reiling Glasrecycling & Ardagh Glass Holmegaard

Dagens program

Klokken 12.00
REGISTRERING OG FROKOST
Maglemølle 31, 4700 Næstved

Registreringen af ankomsten sker ved indgangen i Ressource City, hvor du bliver tjekket ind og får et navneskilt. Der serveres frokost, og der er mulighed for at networke med de andre deltagere til konferencen.

Klokken 13.00
NÆSTVED KOMMUNES BORGMESTER ÅBNER KONFERENCEN
Carsten Rasmussen, Borgmester

Klokken 13.10
“CIRKULÆR ØKONOMI I RUMMET”
Andreas Mogensen, Astronaut og Civilingeniør

Klokken 13.40
“PENSIONDANMARKS TILTAG OG PROJEKTER INDEN FOR BÆREDYGTIGHED OG CIRKULÆR ØKONOMI”
Mia Manghezi, Projektudviklingsdirektør i PensionDanmark

Klokken 14.00
“NOVENCO’S TILTAG OG PROJEKTER INDEN FOR BÆREDYGTIGHED OG CIRKULÆR ØKONOMI”
Lars Erik Knaack, CEO i NOVENCO Building & Industry

Klokken 14.15
“GLASKLYNGEN I NÆSTVED”
Jesper Blicher-Nordkvist, Fabrikschef, og Kim Lykke, Afdelingsleder hos Reiling Glasrecycling

Klokken 14.30
PANELDEBAT MED TALERNE

Klokken 14.45
KAFFEPAUSE

Klokken 15.05
WORKSHOPS
Vælg mellem de tre workshops, der fokuserer på følgende emner:

Workshop 1: “Digitale løsninger skaber cirkulære byer”
Oplægsholdere: Markus Bjerre, Specialkonsulent i Erhvervsstyrelsen og Jeppe Rasmussen, Founder og CEO i BeResourceful

Workshop 2: “Cirkulær forretning – hvorfor og hvordan?”
Oplægsholdere: Kim Hjerrild, Projekt- og Teamleder i Lifestyle & Design Cluster og Ebbe Tubæk Naamansen, Head of Group Sustainability i RGS Nordic

Workshop 3: “Den enes restmateriale, den andens ressource”
Oplægsholdere: Lisbeth Randers, Sekretariatschef i Kalundborg Symbiosen og Kristoffer Hvidsteen, Founder og CEO i Simple, Very Simple

Klokken 16.35
NETWORKING OG FORPLEJNING

Workshops

Workshop 1

DIGITALE LØSNINGER SKABER CIRKULÆRE BYER

Workshoppen undersøger mulighederne for digitale, datadrevne løsninger til at fremme cirkulære byer.

Digitale løsninger, og brug af den data der opstår herved, kan være et godt redskab til at understøtte transformationen mod cirkulær økonomi særligt i forhold til byers klimaudfordringer. På baggrund af data kan mulige løsninger sammenlignes og effekter af tiltag kan evalueres. Samtidig kan offentlige og private aktører i højere grad bruge data til at kvalificere og forberede beslutninger. Ny og forbedret brug af data åbner op for helt nye løsninger, som vi knap kan forudsige i dag. Disse digitale muligheder åbner op for spørgsmål om hvilken data der skal høstes, hvad data kan bruges til og hvilken rolle offentlige aktører skal spille i indsamling og deling af data.

Oplægsholdere: Markus Bjerre, Specialkonsulent i Erhvervsstyrelsen og Jeppe Rasmussen, Founder og CEO i BeResourceful

Workshop 2

CIRKULÆR FORRETNING – HVORFOR OG HVORDAN?

Workshoppen ser nærmere på hvordan virksomheder kan omsætte cirkulære visioner til handling.

Ifølge Ellen MacArthur Foundation kommer 45 % af verdens CO2 udledning fra produktion. Hvis vi vil bremse verdens klimaforandringer bliver vi nødt til systemisk at ændre vores lineære måde at producere og forbruge på, og omstille os til en cirkulær tilgang til ressourcer. Mange SMV’er vil gerne arbejde med cirkulær økonomi, men mangler viden, kompetencer og kapacitet til at gå i gang med arbejdet. Hvordan skal disse virksomheder gribe udfordringen an, hvilke muligheder og barrierer ligger der i omstillingen til cirkulær forretning og hvad er der brug for hjælp for fra politisk side?

Oplægsholdere: Kim Hjerrild, Projekt- og Teamleder i Lifestyle & Design Cluster og Ebbe Tubæk Naamansen, Head of Group Sustainability i RGS Nordic

Workshop 3

DEN ENES RESTMATERIALE, DEN ANDENS RESSOURCE
Workshoppen ser nærmere på, hvordan private og offentlige organisationer finder og etablerer partnerskaber om ressourcer, som er til gavn for både de involverede partnere og klimaet.

Ifølge Danmarks Statistik producerer Danmark 16 millioner tons affald om året. Mange af de materialer og produkter som bliver kasseret kan ofte genanvendes. Ved at genanvende materialer forlænges levetiden, hvilket udskyder tidspunktet for affaldsbehandling samt behovet for at udvinde og oparbejde nye råstoffer til nye produkter. Denne workshop handler om, hvordan én organisations restmateriale kan være en anden organisations ressource, og hvordan dette kan være god forretning samt skabe nye muligheder for de involverede parter og klimaet.

Oplægsholdere: Lisbeth Randers, Sekretariatschef i Kalundborg Symbiosen og Kristoffer Hvidsteen, Founder og CEO i Simple, Very Simple

Indsæt link til artiklen "Ressource City kom helt ud i rummet til årets konference"