Gå til hovedindhold
Afsluttet projekt

Projekt Cirkulær Sjælland – Byg brugt

Kommuner, affaldsselskaber og erhvervsfonde i Region Sjælland går sammen om udvikle cirkulære og affaldsfrie samfund.

 • Læs op

Indhold

  Byggeriet i dag står for 35 procent af al affald, der produceres i Danmark. Derfor arbejder projekt Cirkulær Sjælland – Byg Brugt aktivt med at stoppe spild af byggematerialer på byggepladser.

  Det er en bunden opgave at stoppe spild af materialer og fødevare; at genbruge og genanvende; og at minimere udledningen af CO2. Vi skal ændre måden, vi producerer, forbruger og bortskaffer – lige fra byggematerialer til fødevarer. Det er en stor omstilling med mange perspektiver i spil med utallige steder at tage fat. Det kræver, at vi går sammen på tværs af perspektiver, fokuserer vores indsatser og arbejder for omstillingen. 

  For at sikre et cirkulært og affaldsfrit samfund, gik kommuner, affaldsselskaber og erhvervsfonde i Region Sjælland sammen – og det var Ressource City en del af.

  Partnerne tog fat i indsatser inden for to spor i den cirkulære omstilling: Byg Brugt og Det store Spisekammer. Grunden til det er, at byggeriet står for 35% af al affald, der produceres i Danmark – og at vi skal tage stilling til hvordan biomasserester fra landbruget og fødevareproduktionen bidrager bedst til værdiskabelse i samfundet. I løbet af projektet gennemførte partnerne indsatser for at stoppe spild af byggematerialer på byggepladser og udvikle forslag til, hvordan vi kan bruge rester fra landbrug og fødevarefællesskaber til nye fødevareprodukter.

  I projektet bidrog Ressource City med viden ved at opdatere onlineportalen vcø.dk inden for de fire nuværende områder: Vidensbanken, Projekter & Støtte, Eksempler og Restmaterialer. Derudover udarbejdede Ressource City inspirationsmateriale om cirkulær økonomi i bygge- og anlægsbranchen, som vil blive testet på udvalgte lærere og elever på EUC Sjælland samt udvalgte håndværkere i Region Sjælland.  Ressource City udarbejdede desuden overordnede kortlægninger af tre værdikæder inden for hhv. Nedrivning, Renovering og Nybyggeri. 

  Pressemeddelelse fra projektet

  6. JANUAR 2020
  PRESSEMEDDELELSE FRA GATE 21

  En række sjællandske kommuner er gået sammen for at stoppe det store spild af ressourcer fra byggesektoren og fødevareproduktionen. Det sker i samarbejde med affaldsselskaber, vidensinstitutioner og virksomheder.

  Hvordan skaber vi et affaldsfrit samfund? Det spørgsmål forsøger en række kommuner, affaldsselskaber, vidensinstitutioner og virksomheder at svare på i projektet Cirkulær Sjælland. Partnerne udvikler og tester løsninger, der skal reducere mængderne af byggeaffald, og finder nye måder at udnytte biorester fra fødevareproduktionen.

  ”Fremtiden kalder på cirkulære løsninger, hvor vi genbruger vores ressourcer og eliminerer affald. De løsninger vil vi som region være med til at udvikle. Det kræver stærke partnerskaber at løfte opgaven, og derfor har vi samlet vigtige aktører om samme bord. Det skal styrke den cirkulære økonomi i Region Sjælland,” siger Heino Knudsen, Regionsrådsformand i Region Sjælland, der står bag initiativet.

  DER SKAL BYGGES BRUGT

  Ifølge Teknologisk Institut står byggeriet i dag for 40 procent af Danmarks samlede ressourceforbrug og er ansvarlig for 30 procent af alt affald. Samtidig er der en stigende efterspørgsel på mere genanvendelse i byggeriet.

  I Cirkulær Sjælland vil kommunerne Kalundborg, Køge, Lejre, Næstved og Slagelse sammen RUC, Dansk Symbiosecenter, Ressource City, Business Lolland-Falster og affaldsselskabet ARGO udvikle løsninger til at komme spildet af ubrugte byggematerialer til livs og øge genbrugen af byggematerialer, blandt andet ved hjælp af byttecentraler.

  ”En stor del af det, der i dag ender som byggeaffald, kunne have været genbrugt i nye byggerier. Men i dag findes der ikke en god løsning til at indsamle, sortere og opbevare materialerne indtil de kan bruges i nye byggeprojekter, og dét er spild af ressourcer. Derfor skal vi finde en holdbar løsning, der betaler sig for alle parter. I fremtiden må vi stille krav til nybyggeri og renovering, så cirkularitet indtænkes i hele værdikæden,” siger Jacob Skjødt Nielsen, Grøn ambassadør, Det Grønne Hus i Køge.

  FRA AFFALDSSPAND TIL KØLEDISK

  Det er ikke kun byggesektoren, der genererer store mængder affald. Også i fødevareproduktionen ender mange spiselige rester som affald, eller downcycles til for eksempel dyrefoder. Derfor vil kommunerne Lejre, Odsherred og Guldborgsund sammen med Nationalt Center for Lokale Fødevarer, RUC og Absalon Professionshøjskole udvikle nye højværdiprodukter af resterne – der skal købes og spises af mennesker.

  ”Jorden har ikke uendelige ressourcer, og vi skal sikre, at vi får mest muligt ud af dem. Vi vil gerne vise, at det er muligt at lave nye lækre, spiselige produkter af det, som i dag bliver anset som værende madaffald,” siger Anette Friis, erhvervskonsulent i Odsherred Kommune. I projektet vil der blive etableret samarbejder mellem virksomheder, der producerer resterne, og studerende, der kan udvikle nye innovative løsninger og for eksempel forvandle kålrester til remoulade og persillerodstoppe til pesto.

  LOKALE INDSATSER SKAL BLIVE STOR SKALA

  ”Vi skal gribe muligheden for at sætte fart på den cirkulære omstilling nu. Vi har en klar ambition om, at løsningerne på sigt skal skaleres, så flere kommuner i regionen – og resten af landet – kan få glæde af dem og bidrage til et mere bæredygtigt byggeri og en mere bæredygtig håndtering af fødevarer,” afslutter Heino Knudsen, Regionsrådsformand i Region Sjælland.

  Fakta om projektet

  Projektperiode

  Projektet løb fra januar 2019 til december 2020.

  Indsatser

  Der er to overordnede indsatser i Cirkulær Sjælland. Under hver indsats er der flere demonstrationsprojekter.

  I det Det store spisekammer arbejder partnerne med upcycling af restprodukter fra fødevareindustrien. Herunder et samarbejde mellem Odsherred Kommune og Absalon Professionshøjskole, hvor studerende udvikler nye produkter af fødevarerester.

  Byg brugt: Partnerne arbejder for at reducere spildet af materialer i byggeriet. Det sker blandt andet i et samarbejde mellem Argo, Køge Kommune og Connect Køge, der vil etablere et genbrugsbyggemarked på Køge Genbrugsstation, hvor private og virksomheder kan aflevere og købe brugte byggematerialer.

  Støtte

  Region Sjælland støtter projektet med 2,5 millioner kroner. Projektpartnernes egenfinansiering udgør tilsammen 2,5 millioner kroner.

  Se Ressource Citys andre projekter