Gå til hovedindhold

Ressource City handleplan 2024

Den overordnede ramme for denne handleplan er Ressource City strategi 2023-2026. Det strategiske mål for Ressource City er med udgangspunkt i Næstved Byråds vision at understøtte en grøn omstilling af virksomhederne i Næstved Kommune.

 

Projekter har en central rolle

En central rolle i Ressource Citys arbejde er projekter. Det er såvel projekter, Ressource City deltager i, som eksterne projekter, virksomheder har mulighed for at deltage i eller søge om tilskud fra. Gennem projekter videreformidler Ressource City sin viden i et større forum samt indsamler ny viden og erfaring, og bidrager til at Næstved kan være førende på cirkulær økonomi og grøn omstilling i SMV´er.

Ressource Citys projektdeltagelse kan komme virksomhederne direkte og indirekte til gavn. Projekter vil ofte give virksomhederne 

  • kompetenceudvikling til grøn omstilling, fx hvordan man udarbejder klimaregnskaber,
  • hjælp til udvikling af grønne forretningskoncepter og udvikling og test af nye produkter og services
  • økonomisk tilskud til maskiner, udstyr, test og private rådgivere.

Ny viden, metoder og erfaringer, Ressource City tilegner sig gennem projekter vil til stadighed bruges til at udvikle og optimere tilbud og bistand til virksomheder.

Virksomhedsforløb og kompetenceudvikling

Ressource City arbejder ud fra et princip om at møde virksomhederne på det niveau, den enkelte virksomhed befinder sig på hvad angår motivation for grøn omstilling. Ressource City identificerer virksomhedens individuelle muligheder og behov fra et grønt omstillingsperspektiv, og inspirerer og vejleder derfra til, hvordan virksomheden kommer videre. Med Ressource Citys arbejde med energi- og ressourceoptimering i virksomheder, bidrager Ressource City til Næstved Kommunes DK-2020 arbejde. Samtidigt fungerer Ressource City som tovholder i forhold til at formidle handlinger, forslag og ideer fra virksomheder til initiativer, der kan reducere CO2-udledninger.

Netværk og samarbejde

Gennem netværk oplever Ressource City gensidig videns- og erfaringsudveksling samt initiativer til nye, frugtbare samarbejder til fordel for virksomheder i Næstved Kommune. I netværk og samarbejder styrker Ressource City desuden fortællingen om Næstved Kommune og virksomhederne i kommunen som førende inden for grøn omstilling og cirkulær økonomi. Ressource City arbejder aktivt med at fremme grøn omstilling og cirkulær økonomi ved at matche Næstvedvirksomheder med potentielle samarbejdspartnere (kunder, leverandører og aftagere).

Vidensindsamling og vidensdeling

Ressource City holder sig ajour med den nyeste viden gennem bl.a. projektdeltagelse, partnerskaber og andre samarbejder samt videns- og informationssøgning, eksterne fagarrangementer mv. Ud over at stille viden til rådighed for Næstved Kommunes virksomheder er Ressource City også videns- og samarbejdspartner med bl.a. Næstved Erhverv, WE BUILD DENMARK, Erhvervshus Sjælland, Zealand, Energibyen Skive, Kalundborg Symbiose og RUC. Internt i Næstved Kommunes administration er Ressource City videnspartner, og understøtter de øvrige centre i deres arbejde med grøn omstilling.