Gå til hovedindhold
Arrangement

Vejledningsforløb: Klimaregnskab i praksis

Udleder I mere eller mindre CO2 end sidste år? Spørgsmålet kan være svært at svare på, hvis din virksomhed ikke laver et årligt klimaregnskab. På Ressource Citys vejledningsforløb ’Klimaregnskab i praksis’ får du hjælp til at lave et klimaregnskab for jeres virksomhed ved brug af Erhvervsstyrelsens værktøj ’Klimakompasset’.

Et klimaregnskab er en opgørelse over din virksomheds klimaftryk – altså en opgørelse af den udledning af CO2 og andre drivhusgasser (CO2e), som opstår som følge af din virksomheds og værdikædes aktiviteter. Du kan bruge klimaregnskabet til at måle udviklingen af dine udledninger fra år til år, fastsætte klimamål og arbejde målrettet med reduktionstiltag.

Indhold

På vejledningsforløbet ’Klimaregnskab i praksis’ får du den viden og de værktøjer, der gør, at du bliver i stand til at udarbejde virksomhedens klimaregnskab. Efter forløbet vil du være i stand til at:

 • Forstå centrale begreber i klimaregnskaber.
 • Forstå de forskellige dele af et klimaregnskab.
 • Udarbejde et klimaregnskab for virksomhedens scope 1+2
 • Bruge klimaregnskabet i en plan for grøn omstilling.

Dit udbytte

Med et klimaregnskab får du:  

 • En opgørelse af din virksomheds scope 1 og 2 CO2-udledninger – altså de direkte udledninger fra aktiviteter, som jeres virksomhed selv kontrollerer, og de indirekte udledninger fra indkøb af energi.   
 • Et godt fundament for at kunne lave en strategi og en handlingsplan for grøn omstilling.
 • Muligheden for at demonstrere din virksomheds klimaengagement og øge jeres troværdighed over for investorer, kunder, medarbejdere og lokalsamfundet.

Målgruppe

Vejledningsforløbet er målrettet virksomheder i Næstved Kommune.   

Vejledningsforløb

Klimaregnskabsforløbet er et kort og intensivt forløb, der strækker sig over ca. 2 måneder. Forløbet består af tre fysiske møder med undervisning, vejledning og workshop, samt en periode med ’hjemmearbejde’.

Underviserne på forløbet er Erhvervsstyrelsen, Ressource City og Provice ApS.

16. april klokken 14 - 16: Introduktion til klimaregnskaber

 • Velkomst og præsentation af klimaregnskabsforløbet
 • Introduktion til Erhvervsstyrelsens Klimakompas
 • Oplæg fra en lokal virksomhed om deres arbejde med klimaregnskaber 
 • Introduktion til brug af Klimakompasset 

17. april - 15. maj: Hjemmearbejde 

Fra 17. april til 15. maj indsamler du scope 1 og 2 data i din egen virksomhed. Du har mulighed for at få vejledning og sparring fra Ressource City i perioden.

16. maj klokken 14 - 16: Fælles workshop  

Du mødes med de andre deltagere og arbejder på din virksomheds klimaregnskab ved brug af Klimakompasset. På workshoppen vil der være mulighed for at stille spørgsmål og få individuel hjælp.

På workshoppen får du desuden en introduktion til, hvordan du aflæser resultaterne og indarbejder dem i din virksomheds videre klimaarbejde.

4. juni klokken 14 - 16: Præsentation af klimaregnskaber og vejen frem

På det sidste møde fejrer vi, at du nu har udarbejdet din virksomheds første klimaregnskab. Du får desuden inspiration til, hvordan du kan bruge resultatet af dit klimaregnskab i din virksomheds videre arbejde med grøn omstilling.

Vi får besøg af en lokal virksomhed, der fortæller om deres erfaringer med grøn omstilling.

Tilmelding

Der er plads til max. 20 deltagende virksomheder på forløbet. Pladserne gives efter først-til-mølle-princippet. Frist for tilmelding er den 12. april.