Gå til hovedindhold
Arrangement
Tilmeldingsfrist: 7. december 2022

Materialer i det bæredygtige byggeri

Som virksomhed i byggebranchen møder du en ny virkelighed allerede fra årsskiftet, når nye klimakrav i bygningsreglementet træder i kraft. Bliv klogere på, hvilke konsekvenser, kravene har for materialevalg. Og få indsigt i, hvilke muligheder der ligger i de nye krav giver for din virksomhedens konkurrenceevne.

Hvad betyder de nye klimakrav, som gælder i bygningsreglementet fra 1. januar 2023? Hvordan kan kravene i BR23 udnyttes til at øge konkurrencekraften i den enkelte virksomhed? Og hvordan kommer man overhovedet i gang med at bruge flere biobaserede materialer i byggeriet?

Det kan være svært at gennemskue, hvilken indflydelse de nye krav vil have på din forretning. Men selvom de nye krav taler ind i en omstillingsparathed for dig som virksomhed, kan der også følge muligheder med for nye konkurrencefordele, og dem bør du ikke gå glip af!

Vi vil gerne i samarbejde med WE BUILD DENMARK, Zealand og Næstved Erhverv hjælpe din virksomhed med at finde fodfæste i den nye virkelighed med BR23 og ikke mindst at finde vej til de gode forretningsmuligheder ved materialer i bæredygtigt byggeri ved dette fælles arrangement om materialer i det bæredygtige byggeri.

For byggebranchens fagfolk og producenter

Arrangementet er for dig, der er

  • tømrer, murer eller anden fagentreprenør og usikker på, hvordan de kommende krav i bygningsreglementet kommer til at have indflydelse på dine opgaver,
  • producent af materialer og har brug for at sparre med andre om, hvordan I skal dokumentere jeres materialers bæredygtighed fremadrettet.

Det bliver du klogere på

  • Hvilke nye krav vil der være til sagerne i din ordrebog fra d. 1. januar?
  • Hvordan bliver bæredygtigt byggeri med biobaserede materialer en god business case? Et eksempel fra den virkelige verden.
  • Hvordan vi kommer vi frem til biobaserede og cirkulære byggematerialer frem for beton og tegl
  • Hvilke arkitektoniske konsekvenser er der ved CO2 reduktion?

Den sidste del af dagen kan du vælge mellem at deltage i en workshop om den nye opgave med affaldssortering på byggepladser eller deltage i opstart af netværksgruppe for virksomheder med interesse i (biobaserede) byggematerialer og cirkulær økonomi.

Om oplæggene

Gennem fire oplæg, kan du blive klogere på:

Klimakrav i Bygningsreglementet 2023 – Hvilke nye krav vil der være til sagerne i din ordrebog fra d. 1. januar?
Fra 2023 er en række klimakrav føjet til bygningsreglementet. Hvilke konsekvenser har de nye krav for din virksomheds materialevalg?

Hvordan bliver bæredygtigt byggeri – med biobaserede materialer – også til en god business case?
En lokal bygherre fortæller om CO2-besparende projekter – der også sparer penge. Hvad var let og hvad var svært i processen med at finde materialer og håndværkere og med at opnå godkendelser.

Hvordan vi går til biobaserede og cirkulære byggematerialer frem for beton og tegl?
Et af svarene på klimaudfordringen er at benytte biobaserede og cirkulære byggematerialer. Men hvordan får vi overbevist brugerne af vores bygninger om at vi skal væk fra de mere konventionelle produkter som tegl og beton? Og hvordan får vi banet vejen dertil? Spørgsmålene er mange og svarerne håber vi på sammen, at kunne blive klogere på igennem WE BUILD DENMARKs kommende netværksgruppe for biobaserede og cirkulære byggematerialer.

Arkitektoniske konsekvenser af CO2 reduktion.
En arkitekts syn på konsekvenserne af CO2 reduktion.

Efter oplæggene kan du møde oplægsholderne og stille alle de spørgsmål, du måtte brænde inde med.

Workshops om håndtering af materialer

Hvordan håndterer man materialer i en ny, bæredygtig og cirkulær dagsorden?

En del af arrangementet har vi tilegnet arbejdet med to forskellige udviklingsområder, som bliver relevante for din virksomheds arbejde med håndtering af materialer.

Vælg mellem de to workshops:

  1. den nye opgave med affaldssortering på byggepladser
  2. opstart af en netværksgruppe for virksomheder med interesse i (biobaserede) byggematerialer og cirkulær økonomi.

Dagens program

Klokken 14.30
ANKOMST OG NETVÆRK
Kaffe/te og frugt

Klokken 15.00
VELKOMST OG INTRO TIL EFTERMIDDAGEN
Marianne Jakobsen, Sekretariatschef, WE BUILD DENMARK

Klokken 15.05
KLIMAKRAV I BYGNINGSREGLEMENTET 2023 – HVAD BETYDER DET FOR DIG SOM VIRKSOMHED?
Lau Raffnsøe, teknisk direktør i Green Building Council Denmark og teknisk ekspert i Videnscenter om Bygningers Klimapåvirkning

Klokken 15.25
HVORDAN BLIVER BÆREDYGTIGT BYGGERI – MED BIOBASEREDE MATERIALER – OGSÅ TIL EN GOD BUSINESS CASE OG IKKE KUN ”HVORDAN LYKKES MAN MED DET” HVORDAN VAR PROCESSEN?
Steffen Steffensen, bestyrelsesformand i Liselund Fontænen

Klokken 15.45
FRA BETON OG TEGL TIL BIOBASEREDE OG CIRKULÆRE BYGGEMATERIALER
Morten Lolk, lektor ved Zealand

Klokken 16.05

PAUSE

Klokken 16.20
ARKITEKTONISKE KONSEKVENSER AF CO2 REDUKTION
Ebbe Wæhrens, BBP Arkitekter A/S

Klokken 16.40
WORKSHOPS:

  1. Affaldssortering på byggepladsen v/ Ressource City
  2. Opstart af netværksgruppe v/ Zealand

Klokken 17.40
OPSAMLING PÅ DAGEN
Marianne Jakobsen, Sekretariatschef, WE BUILD DENMARK

Klokken 17.45 >
NETWORKING
Vi byder på en sandwich