Gå til hovedindhold
Tilmeldingsfrist: 8. marts 2024

Informationsmøde om Energistyrelsens Erhvervspulje

Tirsdag den 12. marts klokken 15-16.30 kan du få inspiration til, hvordan jeres virksomhed søger støtte til energieffektiviseringer og CO2-reduktioner gennem Energistyrelsens Erhvervspulje. Erhvervspuljen indeholder i år 640 mio. kr.

Energistyrelsens Erhvervspulje er et økonomisk tilskud til virksomheder, der vil spare energi og CO2 fra energirelaterede udledninger. Puljen støtter energi- og CO2-besparende projekter med op til 50 % og gør det dermed mere rentabelt at investere i en grønnere fremtid.

Den 12. marts kl. 15 – 16:30 har vi inviteret fuldmægtig Anders Bloch fra Energistyrelsen, der til dagligt sagsbehandler ansøgninger til Erhvervspuljen. Anders vil fortælle om, hvordan man som virksomhed søger støtte via Erhvervspuljen. Anders vil også give eksempler på virksomheder der har søgt og fået støtte.

Herefter giver energirådgiver Jacob Sten Petersen fra Artelia A/S praktiske eksempler på investeringer i energibesparelser, der kan tjenes hjem inden for en kortere årrække.

Hvad kan man søge støtte til?

Erhvervspuljen giver tilskud til virksomhedsprojekter, der reducerer det samlede energiforbrug i Danmark – med særlig vægt på konverteringen fra fossil energi til el. Virksomheder kan f.eks. søge tilskud til:

 • Udskiftning af gaskedler til varmepumper eller fjernvarme
 • Køb af mere energieffektive maskiner
 • Udskiftning af ældre belysning til LED  
 • Intern udnyttelse af overskudsvarme
Se eksempler på projekter med tilskud

Dagens program

Oplæg fra Energistyrelsen v/ Anders Bloch

 • Introduktion til Energistyrelsens Erhvervspulje
 • Cases
 • Sådan beregner du dit tilskud!
 • Sådan søger du!

Herefter oplæg fra Artelia A/S v/ Jacob Sten Petersen

Eksempler på energibesparelsesprojekter herunder:

 • Konvertering fra naturgas til Fjernvarme
 • Udnyttelse af interne overskudsvarme
 • Udskiftning af lyskilder

Tilmelding

Ja, tak - jeg vil gerne tilmeldes arrangementet den 12. marts klokken 15-16:30.