Gå til hovedindhold
Arrangement

Fra strategiske dagsordener til konkrete indsatser: På vej til den grønne og bæredygtige region

Region Sjælland og Ressource City indbyder til et spændende og inspirerende halvdagsmøde om cirkulær økonomi og Region Sjællands Udviklingsstrategi 2020-2024.

Region Sjælland og Ressource City indbyder til et spændende og inspirerende halvdagsmøde om cirkulær økonomi og Region Sjællands Udviklingsstrategi 2020-2024.

Regionsrådsformand Heino Knudsen og Næstved Kommunes borgmester Carsten Rasmussen indleder, hvorefter der vil være en paneldebat med bl.a. Næstved Kommune, Gate 21 og Region Sjælland, modereret af Nordic Sustainability – samt oplæg og workshops om cirkulær økonomi og råstoffer, klimatilpasning, energi samt rent vand. Deltagerne i de fire workshops får mulighed for at komme med input til Region Sjællands videre arbejde på vej til den grønne og bæredygtige region.

Kom og hør mere om de politiske visioner om udviklingen af Region Sjælland som en grøn og bæredygtig region – og kom selv med input til den kommende Regionale Udviklingsstrategi. Du kan være med til at udvikle vigtige indsatser for en grøn og bæredygtig region.

Få også inspiration om viden om Cirkulær Økonomi og Råstoffer, Klimatilpasning og kystsikring, Energiomstilling og Godt grundvand – og du kan samtidig udvide dit netværk med folk, der vil trække vores region i samme retning.

Målgruppen er, virksomheder, politikere, embedsmænd, erhvervsfremmeaktører, interesseorganisationer og vidensinstitutioner i Region Sjælland.

Tilmeld dig en workshop og få indflydelse

Dagen byder på fire forskellige workshops: Cirkulær Økonomi & Råstoffer, Klimatilpasning & Kystsikring, Energiomstilling og Godt Grundvand.

Workshop 1: Cirkulær økonomi & råstoffer. Hør om REG LABs analyse om cirkulær omstilling i SMV’er, kommuner og regioner. Workshoppen faciliteres af Michael Elgaard fra Ressource City. Her har vi fokus på regionale værdikædesamarbejder i SMV’er, cirkulær indkøb, bæredygtig byggeri og råstofindvending samt genanvendelse/genbrug.

Workshop 2: Klimatilpasning & kystsikring. I denne workshop vil spørgsmålet om, hvordan vi samarbejder bedre om at løse komplekse problemer på tværs af vandoplande og kyststrækninger stå i centrum. Hvad skal der til for at overkomme de tekniske, juridiske og finansielle hurdler? Klima Øst/KLIKOVAND-netværket faciliteres ved Frank Brodersen, direktør for samarbejder og grøn vækst ved HOFOR.

Workshop 3: Energiomstilling. Hvad betyder det for det regionale energisystem når vi skal reducere CO2 udslippet med 70% i 2030? Gate 21 ved programleder Martin Dam Wied faciliterer workshoppen om energiomstilling med fokus på strategisk energiplanlægning, samarbejde mellem by og land samt smarte løsninger til intelligent brug af energi.

Workshop 4: Godt grundvand. Region Sjælland faciliterer workshoppen, hvor du kan være med til at drøfte, hvordan vi bedst muligt sikrer vores drikkevand for pesticider og andre nye stoffer, samt hvordan samarbejdet mellem kommuner, region og andre aktører. Chefkonsulent Ruth Bjerregaard faciliterer workshoppen.

Da alle workshops ligger samtidigt, er det kun muligt at vælge én.

Dagens program

Klokken 12.15
Frokost og networking

Klokken 13.00
Velkomst v/ Regionsrådsformand Heino Knudsen, Region Sjælland og Borgmester Carsten Rasmussen, Næstved Kommune

Klokken 13.20
Videnscenter for Cirkulær Økonomi i Region Sjælland v/ Michael Elgaard, projektleder, Ressource City

 • Præsentation af hjemmeside
 • Fremtidsscenarier

Region Sjællands udviklingsstrategi 2020 - 2024 v/ Thomas Aarup Larsen, sekretariatschef, Region Sjælland

Klokken 13.45
Paneldebat: På vej til den grønne og bæredygtige region

Deltagere:

 • Heino Knudsen, regionsrådsformand, Region Sjælland
 • Carsten Rasmussen, borgmester, Næstved Kommune
 • Jesper Blicher-Nordkvist, fabrikschef, Reiling Glasrecycling
 • Zenia Stampe, folketingsmedlem
 • Poul-Erik Lauridsen, direktør, Gate 21

Klokken 14.25
Intro til workshops

Klokken 14.30
Kaffepause

Klokken 14.45
Workshop 1: Cirkulær Økonomi og Råstoffer

 • Inspirationsoplæg fra Morten Solgaard Thomsen, chefkonsulent, REG LAB
 • Facilitator: Michael Elgaard, projektleder, Ressource City

Workshop 2: Klimatilpasning og Kystsikring

 • Inspirationsoplæg fra Inge Nilsson, seniorkonsulent, CONCITO
 • Facilitator: Frank Brodersen, direktør i Miljø & Samarbejder i HOFOR

Workshop 3: Energiomstilling

 • Inspirationsoplæg fra Sven Koefoed-Hansen, teknisk direktør, Næstved Kommune
 • Facilitator: Martin Dam Wied, programleder, Gate 21

Workshop 4: Godt grundvand

 • Inspirationsoplæg fra Hanne Møller Jensen, teamleder, HOFOR
 • Facilitator: Ruth Bjerregaard, chefkonsulent, Region Sjælland

Klokken 15.45
Præsentation af resultater fra de fire workshops

Klokken 16.05
Opsamling og det videre forløb for Region Sjællands udviklingsstrategi v/ Thomas Aarup Larsen, sekretariatschef, Region Sjælland

Klokken 16.15 >
Networking

Aarhus Universitet (BSS) – Bramidan – Bie Connect – BurntWood – Clean Cluster – Chalk Copenhagen – Circular Thinking – Connect Køge – Cool Bew – Damani – Dansk Retursystem A/S – Dansk Symbiosecenter – Dividendo – DTU – Erhvervshus Sjælland – Furesø Kommune – Gladsaxe Kommune – Greater Copenhagen EU Office – Grøn Cirkulær Omstilling (GCO) – Guldborgsund Kommune – Holder 100 ApS – Høje Taastrup Kommune – HAACK Recycling – IS Kilden – Jeff&Co Group – Kalundborg Kommune – Klima Rebild/17. Verdensmål – Københavns Kommune – Learnmark Tech – Lifestyle & Design Cluster – Miljøstyrelsen – MT Højgaard – Naboskab – Næstved Byråd – Næstved Erhverv – Næstved Gymnasium og HF – Næstved Kommune – Odsherred Kommune – Paul Gronemeyer – PBA Innovation Zealand – PROVICE – Reback – RGS Nordic – Slagelse Kommune – State of Green – UPM Raflatac – VANDVENDER Aps – wehlers – WOHN Homes – Ørestad Innovation City Copenhagen (ØICC)