Gå til hovedindhold
Tilmeldingsfrist: 24. november 2023

Biobaserede byggematerialer - fra jord til byggeri

Hvordan realiserer vi potentialet for produktion af biobaserede byggematerialer? Dét spørgsmål forsøger vi at dykke ned i den 28. november, hvor virksomheder og aktører kan høre nærmere biobaserede byggemateriale. Gennem spændende indlæg og workshops, kan du være med i diskussionen om, hvad der skal til for at realisere en øget produktion af biobaserede byggematerialer i Danmark.

Hvordan realiserer vi potentialet for produktion af biobaserede byggematerialer

Kom og mød andre virksomheder og aktører, der også interesserer sig for biobaserede byggematerialer og lad os sammen arbejde på at gøre udfordringer til muligheder.

  • Danmark har et uforløst potentiale for egenproduktion af biobaserede byggematerialer
  • Producenter og leverandører af biobaserede byggematerialer vil gerne investere i øget produktion i Danmark, men tøver så længe efterspørgslen ikke er større
  • Landbruget er interesseret i nye klimaløsninger men er usikre på hvilke så længe efterspørgslen udebliver
  • Bygherrerne vil gerne bygge mere med biobaserede materialer men er usikre på risici.

Vi præsenterer dig for inspirerende oplæg og faciliterer workshops om materialer, hvor du som producent, leverandør, landmand, skovejer, forsker, investor m.fl. sammen med ligesindede kan diskutere, hvad der skal til for at realisere en øget produktion af biobaserede byggematerialer i Danmark. Et stærkt panel af eksperter vil stå klar til at hjælpe, sparre og besvare spørgsmål.

Deltag i workshops om:

  • Træ
  • Halm
  • Hamp
  • Tækkerør/græs

Dagens program

Klokken 8.30
Registrering, croissanter og kaffe/te

Klokken 9.00 - Velkomst
v/ Trine Alette Panton, Moderator og Innovationskonsulent, WE BUILD DENMARK og Carsten Rasmussen, Borgmester Næstved Kommune

Kl. 9.15 - Hvorfor skal vi bygge biobaseret?
v/ Stig Hessellund, Projektchef, Realdania

Stig vil med sit oplæg begrunde nødvendigheden af en cirkulær og bæredygtig omstilling af dansk byggeri med udgangspunkt i klimakrise og overskridelse af de planetære grænser, og i forlængelse deraf hvordan biobaserede byggematerialer er del af løsningen. Ligeledes han vil han præsentere nogen af Realdanias øvrige relevante initiativer; 4 til 1 Planet og Reduction Roadmap

Kl. 9.35 - Status og veje for byggeriets grønne omstilling 
v/ Torben Valdbjørn Rasmussen, Seniorforsker, BUILD, Aalborg Universitet

Bygninger med mere træ, hamp og andre biogene materialer er en del af løsningen i en mere bæredygtig byggebranche. Torben vil vurdere behovet for fremtidige mængder af biomasse, der kan anvendes til byggematerialer sammenholdt med nuværende tilgængelige ressourcer, og dermed give vurdering af det potentielle kulstofreservoir i bygningsmassen for de næste 100 år. Torben vil give eksempler på potentielle bygningskomponenter fremstillet af biogene ressourcer samt introducere til en realistisk forandringsplan for byggebranchen, der tager udgangspunkt i de muligheder Danmark har som industrialiseret landbrugsland med lang kystlinje, hvor produktion af ​​biogene ressourcer kan anvendes til byggematerialer.

Kl. 10.00 - Biomasseressourcer til byggematerialer – nu og i fremtiden
v/ Niclas Scott Bentsen, Ph.D og Forskergruppeleder, Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, Skov og Bioressourcer, Københavns Universitet

Land- og skovbrug leverer biomasse til produktion af biobaserede byggematerialer, men der er konkurrence om ressourcerne og arealerne. Niclas præsenterer land- og skovbrugets nuværende og fremtidige potentialer for biomasseproduktion til den grønne omstilling herunder til byggeriet og introducerer udfordringerne i forhold til prioritering af arealanvendelse. Cirkularitet og kaskadeanvendelse kan lette presset på primære ressourcer, men hvordan måler vi cirkularitet og hvordan kan cirkulariteten øges?

Kl. 10.25 - Værdikæder for biobaserede byggematerialer – omstilling og nulstilling
v/ Mikkel A. Thomassen, Ph.D  og Partner, Smith Innovation

Mikkel vil introducere os til hvordan biobaserede værdikæder adskiller sig fra byggeriets nuværende værdikæder; hvem er de nye led i værdikæderne, biomassens vej gennem værdikæderne og ikke mindst hvordan vi kan skabe innovativ udvikling gennem værdikædesamarbejder. Mikkels oplæg vil samtidig være afsæt for det arbejde der skal foregå i de enkelte materialeworkshops.

Kl. 10.45 - Pause

Kl. 11.00 - Workshops 1 – I fire materialeworkshops arbejdes med hvordan værdikæderne for det enkelte materiale ser ud; hvilke led i kæderne har vi, hvilke led mangler, hvordan omstiller vi eksisterende værdikæder til biobaserede værdikæder

TRÆ-workshop v. Torben Valdbjørn Rasmussen, BUILD Aalborg Universitet

HAMP-workshop v. Bodil Pallesen, Teknologisk Institut

HALM-workshop v. Thomas Holst, Landbrug og Fødevarer

TÆKKERØR/GRÆSSER-workshop v. Anne Beim, Det Kongelige Akademi, Institut for Bygningskunst og Teknologi, Centerleder CINARK

Kl. 12.30 - Frokost og fri snak 

Kl. 13.30 - Fra potentiale til realisering
v/ Jonas Ernst Søndergaard, Innovationskonsulent, WE BUILD DENMARK

Som introduktion til workshoparbejdet del 2 vil Jonas uddybe WE BUILD DENMARK’s rolle og interesse i biobaserede byggematerialer og præsentere hvordan WE BUILD DENMARK sammen med samarbejdspartnere kan bidrage til realisering af potentialet for produktion af biobaserede byggematerialer i Danmark

Kl. 13.45 - Workshops 2 – I de fire materialeworkshops diskuteres hvordan vi får aktiveret skalering og markedsmodning af biobaserede byggematerialer. Hvad skal vi have opnået i et treårigt perspektiv fra nu og hvordan kommer vi dertil?

TRÆ-workshop v/ Torben Valdbjørn Rasmussen, BUILD Aalborg Universitet

HAMP-workshop v/ Bodil Pallesen, Teknologisk Institut

HALM-workshop v/ Thomas Holst, Landbrug og Fødevarer

TÆKKERØR/GRÆSSER-workshop v. Anne Beim, Det Kongelige Akademi, Institut for Bygningskunst og Teknologi, Centerleder CINARK

Kl. 15.15 - Pause

Kl. 15.30 - Opsamling og fremlæggelser fra workshops – fælles debat

Kl. 16.50 - Næste skridt og tak for i dag