Gå til hovedindhold
Virksomhedsbesøg

Bæredygtig affaldshåndtering hos Ragn-Sells

Tag med på besøg i affaldshåndteringsselskabet Ragn-Sells’ danske hovedkvarter i Næstved, og oplev virksomhedens sorteringsanlæg, der bl.a. håndterer affaldet fra lokale genbrugspladser, aftjent elektronik og husholdningsaffald.

På Ragn-Sells‘ sorteringsanlæg på Maglemølle i Næstved sorteres og behandles affald til genanvendelse og genbrug. Her indkommer alt fra erhvervsaffald og affald fra de lokale genbrugspladser til almindeligt husholdningsaffald.

Ragn-Sells er specialiseret inden for miljørigtige løsninger på affalds- og genbrugsområdet, og er både miljø- og kvalitetscertificeret efter ISO-standarderne. De mange tons affald, der løber gennem anlægget i Næstved om året, bliver behandlet og sendt videre som råvarer til genvindingsindustrien eller til energiproduktion. Af råvarerne fremstilles nye træ-, papir-, plast- og metalprodukter.

På dette virksomhedsbesøg får du en unik mulighed for at opleve, hvordan processen foregår, når affald håndteres og bliver til nye ressourcer.

 

Aftjent elektronik

Rundturen ved besøget på sorteringsanlægget vil bl.a. tage dig gennem Ragn-Sells’ nye elektronikcenter, der står for at sortere og videreformidle en stor del af den aftjente elektronik der indsamles på Sjælland.

I centeret frasorteres brugbar elektronik til videresalg, og ødelagt elektronik skilles ad i genanvendelige enkeltdele.

 

Nyt behandlingsanlæg til blandet plastikaffald i Danmark

Ragn-Sells arbejder på at sikre en effektiv genanvendelse af blandet, hård plastikaffald, og har for nylig indgået et joint venture med plastgenanvendelsesvirksomheden Van Werven bl.a. med et nyt produktionsanlæg i Danmark, som skal være funktionsdygtigt inden udgangen af 2023.

Det vil CEO fra Ragn-Sells Danmark, Massimo Forti, fortælle mere om. Og der vil være mulighed for at stille spørgsmål om anlægget i Næstved.

Dagens program

Klokken 14.00
Møde ved Ressource City

Klokken 14.10
Rundvisning på Ragn-Sells
v/ Asger Juul, driftsleder i Ragn-Sells Næstved

Klokken 15.10
Kaffe og mulighed for networking
v/ Ressource City

Klokken 15.25
Præsentation af Ragn-Sells - herunder det nye plastsorteringsanlæg
v/ Massimo Forti, CEO i Ragn-Sells Danmark

Klokken 16.00
Tak for i dag