Gå til hovedindhold
Afsluttet projekt

Projekt Videnscenter for Cirkulær Økonomi

Projekt Videnscenter for Cirkulær Økonomi har til formål at udbrede kendskabet til cirkulær økonomi. Videnscenteret understøtter bygge- og anlægsbranchen i Region Sjælland i arbejdet med den grønne omstilling i byggeriet.

 • Læs op

Indhold

  Status 2022: VCØ.dk er nedlagt. Der henvises til Videncenter for Cirkulær Økonomi i Byggeriet, vcob.dk


  Cirkulær økonomi er stadig i en modningsfase, hvor formidling af den nyeste viden og erfaringer på området er essentiel for at grøn omstilling kan blive en realitet. Et videnscenter understøtter dansk erhvervslivs omstilling til cirkulær økonomi gennem praktisk vidensformidling og deling af erfaring. Det gør det nemmere for virksomheder at navigere i og realisere de forretningsmuligheder, der er i den cirkulære økonomi. Ressource City tager i første omgang udgangspunkt i bygge- og anlægsbranchen i Region Sjælland.

  Fokusområder i VCØ

  Indsamling og formidling af viden er projektet Videnscenter for Cirkulær Økonomis fokusområde, så vi bedst muligt kan understøtte lokale og regionale virksomheder i deres grønne omstilling og udviklingsarbejder. Ved at samle vores viden og erfaring i et videnscenter, skaber vi et omdrejningspunkt, der bringer virksomheder sammen lokalt og på tværs af Region Sjælland.

  Vidensbank

  Indsamling og formidling af viden er vigtige fokusområder for videnscenteret. Den indsamlede viden understøtter en bred række af aktører, såsom bygge- og anlægsvirksomheder, rådgivere, erhvervsfremmeaktører og øvrige organisationer med at opnå mere viden om emner inden for den cirkulære økonomi.

  Projekter og støtte

  Her findes relevante projekter med konkrete muligheder for økonomisk støtte og rådgiverhjælp til de virksomheder, som deltager i projekterne. Der er også en oversigt over støttemuligheder til de virksomheder, som ønsker støtte og finansiering til udvikling og innovation. Samtidig findes der netværksorganisationer, som kan understøtte virksomhederne i deres arbejde med cirkulær økonomi.

  Eksempler

  Der findes i dag flere eksempler på, hvordan cirkulær økonomi er blevet brugt i det byggede miljø. Det er der ikke én opskrift på, men derimod mange forskellige tilgangsvinkler. For eksempel kan det være byggerier bygget med genanvendte materialer, nye nedrivningsmetoder eller teknologier, som understøtter genanvendelse af materialer.

  Restmaterialer

  Videnscenteret fokuserer på og formidler om mulighederne for genanvendelse og cirkulær økonomi for udvalgte restmaterialer. Restmaterialerne stammer alle fra bygge og anlæg og er alle kendte materialer, dog varierer det hvor i byggeriet de bruges. På nuværende tidspunkt er de udvalgte restmaterialer; beton, træ og mursten.

  Fremtidens VCØ

  VCØ.dk er i en testfase, hvor vi indsamler og analyserer på den viden og erfaring, vi indhenter i formidlingen af cirkulær økonomi i bygge- og anlægsbranchen. En fase, der forventes at fortsætte henover sommeren 2019. Når den nødvendige viden og erfaring er indhentet, vil vi videreudvikle på VCØ.dk og sprede vores fokus. Det er nemlig ikke kun i bygge- og anlægsbranchen, der er en øget interesse for og efterspørgsel på cirkulære og bæredygtige løsninger.

  Formålet med VCØ.dk er at skabe kendskabet til grøn omstilling, og samtidig gøre det nemmere for alle interessede at navigere i og realisere de forretningsmuligheder, der ligger i den cirkulære økonomi. VCØ.dk skal fungere som videns- og brobygningshub for virksomheder, der ønsker at arbejde videre med den grønne omstilling, på tværs af alle brancher.

   

  Opdatering: vcø.dk er pr. 30/6-2022 nedlagt

  Se Ressource Citys andre projekter